Marcin Burchacki - Kandydat na Burmistrza Miasta Mławy

Mława potrzebuje PORZĄDKU BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU - to proste.

Jako kandydat na burmistrza, mam konkretną wizję rozwoju Mławy opartą na trzech kluczowych filarach: porządku, bezpieczeństwie i rozwoju.


Zobowiązuję się do wprowadzenia skutecznych rozwiązań w celu utrzymania porządku w Mławie. Mój plan obejmuje modernizację i rozbudowę infrastruktury miejskiej, wprowadzenie ładu architektonicznego oraz promowanie kultury społecznej, która sprzyja harmonijnemu współżyciu.


Bezpieczeństwo mieszkańców Mławy to priorytet. Moja strategia zakłada wzmocnienie współpracy ze służbami mundurowymi, doinwestowanie oświetlenia ulic, rozbudowę miejskiego monitoringu oraz promowanie działań prewencyjnych, byśmy wszyscy czuli się bezpiecznie.


Wierzę w potencjał rozwojowy Mławy. Mój plan obejmuje inwestycje w edukację, rozwój lokalnej gospodarki i poprawę infrastruktury komunikacyjnej dla pieszych, rowerzystów i kierowców. Chce stworzyć warunki do tworzenia nowych miejsc pracy i zachęcać do innowacyjnych przedsięwzięć.

Marcin Burchacki

Marcin Burchacki to nie tylko doskonały kandydat na burmistrza, ale także mąż, ojciec dwóch synów i człowiek, który rozumie, co to znaczy być częścią wspólnoty. Wartości, którymi kieruje się w życiu prywatnym i zawodowym – uczciwość i odpowiedzialność, są fundamentem dla realizowanych przez niego działań. To, co go wyróżnia, to dobre przygotowanie merytoryczne, kierunkowe wykształcenie, bogate doświadczenie zawodowe oraz decyzyjność i odwaga w podejmowaniu wyzwań.

To ważne, zapoznaj się z moim programem:

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie zmiany są nieuniknione, a wyzwania społeczne stają się coraz bardziej złożone, istnieje pilna potrzeba działania, które zdolne jest skoncentrować się na trzech fundamentalnych aspektach - bezpieczeństwie, rozwoju i porządku. W kontekście nadchodzących wyborów na burmistrza Mławy, przedstawiam wizję wspólnoty opartej na tych wartościach, które są kluczowe dla długofalowego dobrostanu miasta i jego mieszkańców.

#

Bezpieczna rodzina

#

Bezpieczna szkoła

#

Bezpieczne ulice i osiedla

#

Inwestycje w infrastrukturę miejską

#

Pozyskiwanie środków zewnętrznych

#

Ład architektoniczny

#

Czyste ulice i osiedla

Wizja

Mława powinna mieć wyraźną wizję przyszłości swojej społeczności oraz ambitne cele rozwojowe.

Skuteczność

Pragnę być skutecznym liderem, zdolnym motywować i inspirować zarówno swoją administrację, jak i społeczność lokalną.

Transparentność i Otwartość

Będę dążyć do transparentności w działaniach administracyjnych. Otwartość na dialog z mieszkańcami, udostępnianie informacji o działaniach urzędu i aktywne zaangażowanie społeczności są ważne dla budowania zaufania.

Efektywność i Zarządzanie

Jestem efektywnym menedżerem, potrafiącym skutecznie zarządzać. Umiejętność alokacji budżetu, planowania strategicznego i efektywne korzystanie z dostępnych środków są kluczowe dla rozwoju społeczności.

Zrozumienie Lokalnych Wyzwań

Mam świadomość, jakie są wyzwania i potrzeby mieszkanek i mieszkańców Mławy. Posiadanie wiedzy na temat lokalnej historii, kultury i problemów społecznych pozwala na podejmowanie trafnych decyzji.

Dbałość o Środowisko

Zrównoważony rozwój, ochrona przyrody i promowanie ekologicznych inicjatyw są dla mnie ważnymi aspektami, którymi się kieruję.


Te cechy tworzą kompleksowy obraz wizji i doświadczenia, które chcę przekuć w realny wzrost porządku, bezpieczeństwa i rozwoju, pragnę także inspirować i angażować społeczność w proces decyzyjny, kierując miasto ku zrównoważonemu i pomyślnemu rozwojowi.

Spot Wyborczy